اولین همایش بین المللی صنعت نمایشگاه کشور های اسلامی


 

 

 

همایش صنعت نمایشگاهی کشورهای اسلامی با حضور کشورهای موفق در صنعت نمایشگاهی و فعالان کشورهای اسلامی در این صنعت برگزار می شود.
هدف از این گردهمایی برگزاری  کارگاه‌های تخصصی و  بهره‌گیری از سخنان  متخصصین امر و ایجاد ارتباط بین فعالان نمایشگاهی کشورهای اسلامی و به اشتراک گذاردن دانش و تکنولوژی آنها بین یکدیگر و توسعه بازار نمایشگاهی کشورهای اسلامی و افزایش بازار نمایشگاهی جهان است.
امید داریم با حضور گسترده فعالان این حوزه، بازار نمایشگاهی کشورهای اسلامی را در سطح جهان بیشتر از آنچه که هست گسترش دهیم و با همفکری و همدلی دست آوردهای بیشتری داشته باشیم.

سخنرانان

یوخن سابقه طولانی و موفقی در صنعت نمایشگاه تجاری دارد.

یوخن ویت

یوخن ویت

رئیس شورای سیاستگذاری HTDC

مهدی کریمی

مهدی کریمی

مدیرعامل مرکز نمایشگاه های بین المللی زنجان

رضا قندیلی

رضا قندیلی

مشاور مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های جمهوری اسلامی ایران

سید حسین میرظفرجویان

سید حسین میرظفرجویان

مدیر عامل ایده تجارت هرمس

شهریار آل شیخ

شهریار آل شیخ

حامیان ما

در ارتباط با همایش