برگزاری مراسم جشن 50 سالگی تاسیس کارخانه کاشی پارس

و نشست مدیر عامل با نمایندگی های داخل و خارج از کشور

قبلی
بعدی

رونمایی از محصول جدید

رونمایی از محصول جدید

رونمایی از تمبر یاد بود 50 سالگی

رونمایی از تمبر یاد بود 50 سالگی