نمایشگاه توانمندی های صادراتی استان قزوین اربیل -عراق ۱۰ الی ۱۳ مرداد ۱۴۰۲

توضیحات صفحه
نمایشگاه اربیل 2024

محل برگزاری: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اربیل - عراق

تصویر نمایشگاه اربیل عراق