محورهای همایش

 • مدل‌های جدید برگزاری نمایشگاه بعد از کاهش ویروس کرونا
 • نقش نمایشگاه‌ها در رشد و توسعه اقتصادی منطقه
 • معرفی استارت‌آپ‌های صنعت نمایشگاهی و انتقال تجربه و دانش آنان به کشورهای اسلامی
 • تقابل یا تعامل نمایشگاه‌های فیزیکال با نمایشگاه‌های مجازی
 • برند سازی عناوین نمایشگاهی
 • نوآوری در طراحی و ساخت غرفه
 • نقش رسانه در ترویج نمایشگاه‌ها
 • بازاریابی موفق در نمایشگاه‌ها
 • بازاریابی و تحقیقات بازار درنمایشگاه
 • اسپانسرینگ در صنعت نمایشگاهی
 • استانداردهای مراکز نمایشگاهی
 • استانداردهای خدمات نمایشگاهی
 • استانداردهای برگزاری رویدادها