Saber Ansar Mehrچرا استارت آپ؟


امروزه استارت‌آپ‌ها در عرصه‌های مختلف اقتصادی و تکنولوژیک دستاوردهای بسیار موثری را برای کشورها به ارمغان آورده‌اند.
استارت‌آپ‌ها افرادی خوش فکر و یا سازمان‌های نوگرایی هستند که مدل‌های کسب و کار جدید برای فعالیت خود و بنگاه‌ها و صاحبان صنایع ارائه می‌دهند، بگونه‌ای که ضمن سهولت در ارایه آن به مشتریان، موجب توسعه آن فعالیت و تسهیل فرآیندهای آن می‌شوند.
صنعت نمایشگاهی در دنیا نیز همواره در حال تغییر، توسعه و ارائه مدل‌های جدید به ذینفعان و مشتریان خود است و این صنعت نیز می‌تواند عرصه مناسبی برای افراد و شرکت‌های استارت‌آپی محسوب گردد.
از این رو در این همایش با نگاه حمایتی به گروه‌های فعال در این زمینه قصد داریم در کنار دیگر اهداف همایش بستر مناسب برای ارائه و معرفی ایده‌های برتر استارت‌آپی به بازار نمایشگاهی فراهم آوریم. و از همینجا از همه عزیزان فعال در این زمینه دعوت می‌شود ایده‌های خود را به دبیرخانه همایش ارسال نمایید.
بدیهی است که به طرح‌ها و ایده‌ها برتر اجازه معرفی خود به حاضرین در سالن اصلی همایش داده خواهد شد.