بلاگ

تجارت ایران و الجزایر
...

تجارت ایران و الجزایر

اَلجَزایر با نام رسمی جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر کشوری در آفریقای شمالی، که از شمال به دریای مدیترانه پیوند می‌خورد ...